Spory sądowe

W celu zabezpieczenia swoich interesów przedsiębiorca bardzo często musi dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Adwokaci, z istoty swojego zawodu, nie tylko są powołani do zastępowania swoich mocodawców w toku postępowań sądowych, lecz także gwarantują najwyższy poziom usług w tych sprawach.

Spory sądowe

Wieloletnia praktyka i doświadczenie adwokatów w prowadzeniu sporów obejmują:

  • opracowywanie strategii postępowania na etapie przedsądowym, mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym
  • reprezentowanie klientów w trakcie negocjacji
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi – stałymi sądami arbitrażowymi i sądami powołanymi ad hoc.

Niezależnie od powyższego staramy się – kiedy nasi klienci przedsiębiorcy tego oczekują i jeżeli okoliczności sprawy na to pozwalają – podejmować działania pozwalające uniknąć angażowania klienta w proces sądowy. Zawsze jesteśmy gotowi negocjować i przygotować scenariusze ugodowego zakończenia sporów.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?