Pracownik

Adwokat może działać zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawcy pomoże sporządzić ważne dokumenty, np. regulaminy pracy, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych czy też dokumenty związane z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, poinformuje o zasadach obowiązku dokonywania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem, przedstawi przepisy nowej ustawy antykryzysowej.

promoagency_ora_6_pracownik

Adwokat będzie pomocny i pracodawcy, i pracownikowi w wyjaśnianiu: zasad udzielania urlopów macierzyńskich oraz dodatkowych urlopów macierzyńskich; funkcjonowania przepisów o czasie, w tym zasad wydłużania okresów rozliczeniowych; ustalaniu elastycznego, ruchomego i w pełni dogodnego dla stron czasu pracy. Pracownik natomiast może liczyć na pomoc adwokata w sprawach związanych z należnym wynagrodzeniem, wypłatą kwot z tytułu nadgodzin czy też z roszczeniami wobec bezprawnego rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi podczas pracy, skuteczna reprezentacja przed sądem pracy może pozwolić na uzyskanie stosownego odszkodowania.
Problemy związane z pracą zawodową mogą dotknąć każdego, warto więc zasięgnąć rady adwokata, którego fachowa pomoc pozwoli na rozstrzygnięcie nawet najtrudniejszych zagadnień.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?