Upadłość i restrukturyzacja

Dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu w obrocie gospodarczym adwokaci mogą zaoferować skuteczną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom w przypadku problemów skutkujących koniecznością restrukturyzacji zadłużenia lub otwarcia postępowań upadłościowych. Fachowa asysta prawna może być udzielona na wszystkich etapach upadłości, zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej.

Upadłość i restrukturyzacja

Adwokat może także pomóc przedsiębiorcom w sytuacji zagrożenia ogłoszeniem upadłości wskutek wniosku wierzycieli.
Adwokaci służą pomocą na wszystkich etapach postępowania upadłościowego (naprawczego), w tym w szczególności w zakresie:

  • analizy sytuacji prawno-ekonomicznej danego podmiotu
  • negocjacji z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia
  • wyboru optymalnej ścieżki postępowania i konkretnego trybu postępowania
  • przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego
  • negocjacji z wierzycielami w ramach upadłości układowej.

Opisane wyżej wsparcie adwokata może dotyczyć nie tylko dłużników, ale także wierzycieli mających problemy z tzw. trudnymi kontrahentami.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?