Umowy

Każdy z nas zawiera dziesiątki umów w formie ustnej, pisemnej lub w szczególnej formie aktu notarialnego. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera niezrozumiałe i niejasne klauzule, a przecież podpisywanie dokumentów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów.
Stworzenie jasnej umowy, precyzyjnie określającej obowiązki wszystkich stron, nie jest łatwe. W wielu przypadkach znaczenie prawne użytych w umowie sformułowań wykracza poza ich potoczne rozumienie. Dobrze sporządzona umowa to mniejsze ryzyko problemów prawnych w przyszłości. Adwokat pomoże Ci dokonać świadomego i właściwego wyboru.

promoagency_ora_8_umowy

Jeśli masz zamiar podpisać ważną dla Ciebie umowę, skontaktuj się z adwokatem. Adwokat:

  • może pomóc w sporządzeniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków
  • doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta
  • pomoże prawidłowo określić strony umowy
  • wyjaśni, jakie skutki prawne niosą z sobą niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy
  • zwróci uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne
  • zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy.
FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?