Sprawy sądowe i administracyjne

Jako obywatele często musimy stawiać czoła urzędom i sądom. Instytucje państwa coraz głębiej ingerują w różne obszary naszego życia. Niestety nie zawsze możemy liczyć na życzliwość, wyrozumiałość i pomoc z ich strony. Na szczęście istnieją specjaliści, którzy są przygotowani, aby przeprowadzić każdego przez labirynt trudnych procedur oraz coraz bardziej niezrozumiałych przepisów. To my, adwokaci. Tworzymy grupę zawodową, która od ponad 300 lat świadczy pomoc prawną wszystkim potrzebującym. Mamy niezbędne doświadczenie i jesteśmy profesjonalnie przygotowani do prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw. Obowiązują nas zapisane w Kodeksie Etyki Adwokackiej najwyższe standardy wykonywania zawodu, a w interesie klientów wszyscy jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z naszymi obowiązkami. Możemy reprezentować klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Jeśli sprawa nie jest skomplikowana lub wymaga natychmiastowego działania i wystarczy porada prawna, służymy fachowymi konsultacjami. Zazwyczaj jednak konieczny okazuje się udział pełnomocnika – adwokata – w toku całego postępowania. Pomoc adwokata z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas, uniknąć negatywnych emocji i bardzo często strat finansowych. Aby we właściwy sposób zabezpieczyć swoje interesy, nierzadko musimy kierować sprawy do sądu. Obywatel, niejednokrotnie musi w celu zabezpieczenia swoich interesów udać się do sądu. Adwokaci, z istoty swojego zawodu, powołani są do zastępowania swoich Mocodawców w toku postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych.

Sprawy sądowe i administracyjne

Wieloletnia praktyka i doświadczenie adwokatów w dziedzinie prowadzenia sporów obejmuje m.in.:

  • opracowywanie strategii postępowania na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych
  • reprezentowanie klientów przed urzędami państwowymi i samorządowymi, w tym urzędami skarbowymi i kolegiami odwoławczymi
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Udział adwokata po stronie obywatela w relacji z urzędami pozwala także zachować równowagę sił, która często ulega zachwianiu wobec wykorzystywania przez organ publiczny swojej przewagi, a czasem nawet nadużywania swojej uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do obywatela.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?