Sprawy karne

Prawo karne definiuje się jako zespół przepisów regulujących odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa. Kodeks karny i kodeks karny skarbowy zawierają przepisy definiujące, jakie zachowanie jest w polskim prawie zabronione i jakie są jego prawne konsekwencje (sankcje karne). Kodeks postępowania karnego z kolei reguluje zasady postępowania w procesie karnym od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, a kodeks karny wykonawczy to zbiór przepisów związanych z zasadami wykonywania orzeczeń zapadłych w toku procesu (w szczególności orzeczonych kar i środków karnych, zastosowanego tymczasowego aresztowania itp).

promoagency_ora_3_sprawykarne (1)

Związane z prawem karnym, w jego szerokim rozumieniu, jest także:

  • prawo wykroczeń (uregulowane w kodeksie wykroczeń oraz kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia), które dotyczy odpowiedzialności za czyny społecznie szkodliwe
  • prawo nieletnich (uregulowane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich), określające odpowiedzialność osób, które ze względu na wiek nie mogą ponosić odpowiedzialności karnej na gruncie kodeksu karnego, ale ich zachowanie jest czynem karalnym, podlegającym określonym sankcjom przewidzianym dla nieletnich.

Istnieją także ustawy poświęcone tylko szczegółowym zagadnieniom karnym, np. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii czy ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Warto pamiętać, że przepisy karne zawiera prawie każda ustawa normująca daną dziedzinę prawa, np. prawo autorskie, prawo pracy, prawo własności przemysłowej, prawo energetyczne Zagadnienia karne stanowią bardzo szeroką dziedzinę prawa, w której szczególnie istotna jest świadomość prawna. Jeżeli masz sprawę karną, zagadnienia te pomoże Ci poznać adwokat jako twój obrońca lub pełnomocnik, w przypadku gdy jesteś osobą pokrzywdzoną. Dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu adwokaci w najbardziej kompetentny sposób pomogą ci w tych sprawach.

Dnia 1 lipca 2015 r. wprowadzono nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje możliwość umorzenia niektórych spraw na wniosek pokrzywdzonego. Adwokat pomoże wynegocjować optymalne rozwiązanie zarówno dla pokrzywdzonego, jak i oskarżonego, także w toku mediacji.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?