Spółki

Prawo spółek (w szczególności spółek prawa handlowego) wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Adwokat doradzi, jak najlepiej założyć, kupić, zlikwidować, przekształcić oraz dokonać fuzji i przejęć spółek, zarejestrowanych nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a także przebrnąć przez procedury Krajowego Rejestru Sądowego.

ora_zdjecia_spolki

Adwokaci mogą zaproponować bieżące doradztwo zarządom spółek oraz stałą obsługę prawną spółek, w tym zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządu i rady nadzorczej.

Częstym problemem przedsiębiorców jest niedostosowanie formuły prawnej do warunków prowadzonego biznesu, a także brak wiedzy na temat zalet i wad poszczególnych typów spółek – adwokat doradzi wybór optymalnej (z perspektywy planowanego lub już prowadzonego projektu biznesowego) formy prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej, także z uwzględnieniem aspektów podatkowych. W przypadku konieczności dochodzenia swoich uprawnień na drodze sądowej adwokat pomoże np. w sprawach o wykluczenie wspólnika, rozwiązanie spółki czy też w sprawach dotyczących zaskarżenia uchwał organów kolegialnych spółek kapitałowych.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?