Spadki

Prawo nakłada na nas liczne obowiązki w związku ze śmiercią osoby bliskiej lub krewnego. Tym podstawowym, który powinniśmy zrealizować również we własnym interesie, jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Takie postępowanie może przeprowadzić w Twoim imieniu adwokat. Trzeba zgromadzić dokumenty w postaci aktu zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia dzieci, a w przypadku kobiet, które zawarły związek małżeński, akty małżeństwa – po to, by sąd lub notariusz mogli potwierdzić stopień pokrewieństwa.

Spadki

Gdy powstaje spór o to, kto jest spadkobiercą i co wchodzi w skład spadku, gdy trzeba stwierdzić, czy testament został sporządzony prawidłowo albo zachodzi konieczność jego unieważnienia, udział adwokata może się okazać niezbędny.
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku możemy przeprowadzić w każdym czasie. Prawo nie wymusza na nas terminu. Musimy jednak pamiętać, że w świetle kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak takiego oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Warto też pamiętać, że nie można, poza szczególnymi przypadkami, przyjąć części spadku, a części odrzucić. Jeśli spadkodawca pozostawi po sobie mieszkanie i jednocześnie długi, dziedziczenie mieszkania będzie się wiązało z dziedziczeniem również zobowiązań zmarłego.

Gdy zdecydujesz się odrzucić spadek, przypada on Twojemu dziecku. Aby uniknąć dziedziczenia długów, musisz najpierw uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku, a później w imieniu dziecka możesz złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.
W pierwszej kolejności dziedziczą po Tobie Twoje dzieci i małżonek/małżonka. Jeśli ich nie masz – Twoje rodzeństwo i rodzice, a w ich braku dalsza rodzina. Sporządzając ostatnią wolę, możesz inaczej określić krąg spadkobierców. Jeśli nie chcesz skorzystać z pomocy notariusza i wolisz samodzielnie sporządzić testament, musisz go napisać w całości odręcznie, opatrzyć datą i podpisać. Gdy sporządzisz go w niewłaściwy sposób – np. napiszesz na komputerze, a następnie wydrukujesz i podpiszesz – będzie nieważny. Jeżeli chcesz, aby zgromadzony przez Ciebie majątek albo poszczególne rzeczy przypadły wybranym osobom, możesz sporządzić tzw. zapis windykacyjny. W chwili Twojej śmierci określone przez Ciebie składniki Twojego majątku staną się własnością wybranej osoby. Takie oświadczenie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Adwokat pomoże Ci skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu oraz ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone. Z pomocą adwokata dowiesz się, kto musi brać udział w postępowaniu. Błędne ustalenie kręgu spadkobierców może mieć poważne następstwa w przyszłości. Adwokat wyjaśni Ci, jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku dla Twoich bliskich i dalszej rodziny, co jest szczególnie ważne, gdy spadkobierca pozostawia po sobie długi. Adwokat doradzi, co należy zrobić, by spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, oraz poinformuje Cię, kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza, czyli spis tego wszystkiego, co pozostawił po sobie spadkodawca.

Sprawy spadkowe to również sprawy o tzw. zachowek i postępowania o dział spadku. Adwokat może skutecznie i profesjonalnie pomóc we wszystkich tych kategoriach spraw.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?