AppStore Google play
Facebook Twitter
 • ZNAJDŹ TO, CO CIĘ INTERESUJE
  00:10 - Czym w rzeczywistości są „kredyty frankowe”?
  01:50 - Rodzaje kredytów frankowych.
  03:20 - Możliwość podważenia umów kredytu waloryzowanego. Rodzaje powództw.
  05:11 - Rozstrzygnięcia polskich sądów w tzw. „sprawach frankowych”.
  09:35 - Zawieszanie postępowań z uwagi na pytania prejudycjalne do TSUE.
  10:35 - Co można zrobić z klauzulami abuzywnymi w umowie kredytu?
  12:24 - Na czym polega abuzywność klauzul umownych? Przesłanki abuzywności.
  15:55 - Abuzywność klauzul a dyrektywa 93/13/EWG. Regulacja polska a unijna.

 • banner

  apl. adw. Kacper Rożek
  Kredyty frankowe

  13.06.2019 r.