AppStore Google play
Facebook Twitter
 • ZNAJDŹ TO, CO CIĘ INTERESUJE
  00:10 - Czy w chwili zawarcia małżeństwa cały nasz majątek staje się wspólny?
  00:41 - Co jest objęte wspólnością ustawową?
  01:34 - Czy i w jaki sposób możemy rozszerzyć wspólność po zawarciu małżeństwa?
  03:00 - Co nam daje rozdzielność majątkowa?
  04:47 - Co jeśli moja działalność po ślubie zaczyna przynosić bardzo duże dochody?
  06:08 - Czym jest przymusowy ustrój majątkowy?
  06:51 - Jak wygląda zarządzanie majątkiem wspólnym?
  07:56 - Czy przy zawieraniu umów powinniśmy informować drugą stronę o łączącym nas ustroju?

 • banner

  adw. dr Tomasz Cyrol
  Co się dzieje z naszym majątkiem
  po zawarciu małżeństwa?
  13.03.2019 r.