AppStore Google play
Facebook Twitter
 • ZNAJDŹ TO, CO CIĘ INTERESUJE
  00:10 - czym są Wojewódzkie Komisje ds. Zdarzeń Medycznych?
  00:43 - czym są zdarzenia medyczne? Kiedy możemy zwrócić się do Komisji?
  01:50 - jakie są ograniczenia w postępowaniu przed Komisją?
  02:30 - kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Komisją?
  03:00 -   w jakim terminie można złożyć wniosek?
  03:40 -  gdzie możemy złożyć wniosek?
  03:55 -  jaka jest wysokość opłaty od wniosku?
  04:34 -   jak wygląda postępowanie przed Komisją?
  05:52 -  jakie orzeczenia wydaje Komisja?
  06:55 -   czy możemy wystąpić również do sądu?

 • banner

  adw. dr Michał Sowa
  Wojewódzkie Komisje ds. Zdarzeń Medycznych
  - co z tego ma pacjent?
  21.06.2018 r.