Odszkodowania

Zadośćuczynienie to rekompensata pieniężna za doznaną przez poszkodowanego krzywdę, którą należy rozumieć szeroko, jako cierpienie fizyczne i psychiczne (ból, stany lękowe, nerwica, obniżenie nastroju). Krzywda jest następstwem uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, np. w wyniku wypadku, ale także cierpień związanych ze śmiercią osoby bliskiej.

Odszkodowania

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym poszkodowanemu w związku ze szkodą materialną. Czasami przybiera formę świadczeń okresowych (np. renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych zarobków).

Jeśli stałeś się osobą poszkodowaną w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego, możesz się ubiegać o należne Ci świadczenia pieniężne. Adwokat oceni Twój przypadek, pomoże określić zakres szkody i oszacuje zadośćuczynienie lub odszkodowanie dla Ciebie, zapozna się z dokumentacją z miejsca wypadku, a przede wszystkim będzie reprezentował Twoje interesy zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w toku postępowania sądowego. Procesy odszkodowawcze niejednokrotnie są skomplikowane i długie, a firmy ubezpieczeniowe zobowiązane do wypłaty świadczeń bardzo oporne na żądania poszkodowanych, dlatego też pomoc adwokata, jako profesjonalisty, jest niezbędna do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?