Nieruchomości

Budowa czy zakup domu, kupno mieszkania lub gruntu, funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, eksmisja albo kwestie związane z księgami wieczystymi – to problemy, w których rozwiązaniu ważna może się okazać fachowa pomoc adwokata, ponieważ:

  • z adwokatem można skonsultować treść aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • adwokat sporządzi lub zaopiniuje umowę najmu lokalu lub dzierżawy gruntu, pomoże również w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
  • adwokat może poprowadzić sprawę administracyjną o ustalenie warunków zabudowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w toku takiego postępowania może sporządzić odwołanie albo skargę do sądu administracyjnego, a także reprezentować interesy strony, która sprzeciwia się budowie domu na danym terenie)

Nieruchomości

  • adwokat może reprezentować Cię w sprawach dotyczących spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, w szczególności może być Twoim pełnomocnikiem jako członka spółdzielni czy wspólnoty na jej zgromadzeniach lub reprezentować Twoje prawa przed sądem w postępowaniu o uchylenie uchwał naruszających Twoje prawa
  • adwokat może prowadzić sprawę eksmisyjną zarówno jako pełnomocnik właściciela lokalu, jak i pełnomocnik osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego
  • adwokat wyjaśni Ci skomplikowaną treść księgi wieczystej, będzie bronił Twoich praw w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?