Negocjacje

Niezmiernie często taktyka biznesowa w procesie osiągania danego celu gospodarczego (np. zawarcia korzystnego kontraktu z kooperantem biznesowym) wymaga zaangażowania fachowych doradców, a niejednokrotnie pośredników, którzy będą kompetentnie prowadzili rozmowy w imieniu przedsiębiorcy. Adwokaci nie tylko dysponują wiedzą i doświadczeniem, które umożliwią osiągnięcie celu, ale także zapewniają pełną, zagwarantowaną ustawowo poufność takich negocjacji jako osoby zaufania publicznego zobowiązane do bezwzględnego zachowania tajemnicy adwokackiej.

Negocjacje

W sytuacjach spornych jesteśmy gotowi negocjować i przygotować scenariusze ugody.

Wielu adwokatów ma uprawnienia mediatorów (także sądowych), co przy znacznych rozbieżnościach interesów stron ułatwia osiągnięcie sukcesu negocjacyjnego.

FacebookTwitterGoogle+
Umów się

Szukasz porady w innej sprawie?